هــاك بــۆ كـورد
دیزاین کردنی شەترەنجێک - وه‌شانی چاپكردن

+- هــاك بــۆ كـورد (http://h4kurd.com/h4kurd)
+-- به‌ش: --== General ==-- (http://h4kurd.com/h4kurd/forum-6.html)
+--- به‌ش: گرافیك به‌ گشتی - Graphic (http://h4kurd.com/h4kurd/forum-94.html)
+--- بابه‌ت: دیزاین کردنی شەترەنجێک (/thread-74597.html)



دیزاین کردنی شەترەنجێک - android-ios - 10-14-2013

ئەوە شەترەنجە بە سینەما فۆردیم دروسیت
کردوە بەهیوای بەدڵبونتان
[وینه‌: bcdd45676769163e44b5b86a9f420bdd.png]


دیزاین کردنی شەترەنجێک - H A L O - 10-15-2013

جوانة ده ست خوش


RE: دیزاین کردنی شەترەنجێک - android-ios - 10-18-2013

سوپاس؛ برام


دیزاین کردنی شەترەنجێک - AhmedKirkuky - 10-18-2013

جوانة ده ست خوش


RE: دیزاین کردنی شەترەنجێک - android-ios - 10-18-2013

زۆرسوپاس کاک AhmedKirkuky