هــاك بــۆ كـورد
ناوةكاني ماددةي 140 لةكوي ببينمةوة - چاپكردن

+- هــاك بــۆ كـورد (http://h4kurd.com/h4kurd)
+-- یانه‌: --== General ==-- (/forum-6.html)
+--- یانه‌: زانیاری گشـــتی (/forum-27.html)
+--- بابه‌ت: ناوةكاني ماددةي 140 لةكوي ببينمةوة (/thread-14435.html)ناوةكاني ماددةي 140 لةكوي ببينمةوة - bzhy_apo - 11-22-2010 09:06 PM

سلاو بةريزان
تكاية يارمةتي
ئةمرؤ دةنكؤي ئةوة هةبوو كواية ماددةي 140 ناوةكان هاتونةتةوة و دةست دةكريت بة دابةش كردني جةكةكان
جا تكاية يارمةتي بؤ بينيني ناوةكان
زؤر سوباس


RE: ناوةكاني ماددةي 140 لةكوي ببينمةوة - SA3D_HawlerY - 11-22-2010 09:20 PM


ده زانی له کوی ؟له م سایته Big Grin

http://mexmurpress.com

به س سب

به س سبینی ناوه که ن بلاو ده که نه وه ناوی ئینه شی تیدایه Big Grin

یه ک هه راو هۆریا بوو لگ شه قامی مخموری
[وینه‌: img2755e.jpg]

[وینه‌: img2753i.jpg]
RE: ناوةكاني ماددةي 140 لةكوي ببينمةوة - brwsk007 - 11-22-2010 10:09 PM

خاره‌ سه‌عد ئیشه‌ڵا زوو قه‌ره‌بوه‌که‌ وه‌ر ده‌گرنBig GrinHeart


RE: ناوةكاني ماددةي 140 لةكوي ببينمةوة - DeRiN - 11-23-2010 12:42 AM

http://www.com140.com وه‌ برۆ بۆ به‌شی قوائم صكوك...


RE: ناوةكاني ماددةي 140 لةكوي ببينمةوة - net.1989 - 11-23-2010 03:59 PM

فه‌رمو برا له‌م لینكه‌ ناوه‌كان به‌ ئاسانی بدۆزه‌ره‌وه‌

لێره‌ كلیك بكه‌