هــاك بــۆ كـورد
ۆردلیستی کوردیم ئەوئت - وه‌شانی چاپكردن

+- هــاك بــۆ كـورد (http://h4kurd.com/h4kurd)
+-- به‌ش: --== OS & Networking ==-- (http://h4kurd.com/h4kurd/forum-105.html)
+--- به‌ش: لینۆكس - Linux (http://h4kurd.com/h4kurd/forum-107.html)
+--- بابه‌ت: ۆردلیستی کوردیم ئەوئت (/thread-124394.html)ۆردلیستی کوردیم ئەوئت - recar - 09-17-2019

سلاو ۆردلیستی کوردیم ئەوئت لە ناو و ژمارە پئکهاتبئت تئکەل بئت  . بەس رەقەم و ژمارە نەبئت بە تەنیا . سپاس 


RE: ۆردلیستی کوردیم ئەوئت - MhaMaD-HaCkeR - 10-25-2019

http://h4kurd.com/h4kurd/thread-111905.html?highlight=wordlist

http://h4kurd.com/h4kurd/thread-115443.html?highlight=wordlist

http://h4kurd.com/h4kurd/thread-114484.html?highlight=wordlist

بەهیوای سوود