هــاك بــۆ كـورد
کۆرسی فێربوونی زمانی ++Cوانەیی پێنجەم - وه‌شانی چاپكردن

+- هــاك بــۆ كـورد (http://h4kurd.com/h4kurd)
+-- به‌ش: --== Programming & Source Code ==-- (http://h4kurd.com/h4kurd/forum-50.html)
+--- به‌ش: پــرۆگـرام دارێــژی (http://h4kurd.com/h4kurd/forum-52.html)
+---- به‌ش: ++C/C#/C (http://h4kurd.com/h4kurd/forum-81.html)
+---- بابه‌ت: کۆرسی فێربوونی زمانی ++Cوانەیی پێنجەم (/thread-124056.html)کۆرسی فێربوونی زمانی ++Cوانەیی پێنجەم - مہسہتہرسه رده م - 01-21-2019

وانەیی پێنجەم swich case بۆچی بەکاردێت لە++C


RE: کۆرسی فێربوونی زمانی ++Cوانەیی پێنجەم - Paewand - Rwandze - 03-19-2019

ھەر بژیت
دەستخۆش