هــاك بــۆ كـورد
کۆرسی فێربوونی زمانی ++Cوانەیی دووەم - وه‌شانی چاپكردن

+- هــاك بــۆ كـورد (http://h4kurd.com/h4kurd)
+-- به‌ش: --== Programming & Source Code ==-- (http://h4kurd.com/h4kurd/forum-50.html)
+--- به‌ش: پــرۆگـرام دارێــژی (http://h4kurd.com/h4kurd/forum-52.html)
+--- بابه‌ت: کۆرسی فێربوونی زمانی ++Cوانەیی دووەم (/thread-124053.html)کۆرسی فێربوونی زمانی ++Cوانەیی دووەم - مہسہتہرسه رده م - 01-21-2019

وانەیی دووەم باسکردنی sentax کانی ++C


RE: کۆرسی فێربوونی زمانی ++Cوانەیی دووەم - Paewand - Rwandze - 02-19-2019

دەستخۆش ھەر بژیت برا